stamtavler, Slægtsbøger & tidslinie

von Mehren

Hjemmeside om familien von Mehren

Slægtsbog af Charles H.C. von Mehren kan læses ved at trykke her

Book about the family von Mehren written by Charles H.C. von Mehren (English version) can be reed by pusing here

Généalogie de Charles H. C. von Mehren peut être lu en français en cliquant ici

Stamtavle udarbejdet af Erik Thygesen kan læses som pdf.ved at trykke her

Stamtavle udarbejde på baggrund af ovenstående, og div. indsamlede oplysninger.

Kan læses som pdf. ved at trykke her

Family Tree made on behaf of others work and put together by Hother von Mehren. Reed it in English by click here

Stamtavle modtaget fra Carol Honeyman-Brown (f. von Mehren) I England kan ses her. Den afviger lidt fra øvrige stamtavler

Tidstabel for von Mehren familien:

 

Dette er en kronologisk gennemgang af navnet von Mehren, (Vermeeren, von der Meeren, van der Meeren, Vermehren, Vermahren, Vandermere, de la me, Vermeer, van der Meern, van der Meere, Vermehre, von Mhere, van Mhere, van den Mare, vanne maer, Fermahren, Formehren, a Mehren, van Meeren, von Meeren, van der Mehren, van Mehren, De Meherenc, von Mehrens ). Det menes at alle disse forskellige skrivemåder er en og samme familie, men jeg kan ikke garantere at det er korrekt, men er oplysninger som jeg har fået ved at læse Charles Hans Carl von Mehren´s slægtsbog fra 1944, samt indsamlet fra andre kilder.

Dette er samtidig en gennemgang af alle de oplysninger som jeg har indsamlet i den tid som jeg har beskæftiget mig med forskning af familien og dens rødder.

Jeg mangler stadig en del oplysninger om fødselsdage/år, så mange af navnene har jeg sat ind efter mit bedste skøn, samtidig vil jeg blive glad hvis der er rettelser eller tilføjelser til tidslinien at i vil skrive til mig på: hother@vonmehren.dk, så vil evt. rettelser komme på listen

 

 

892:

Ifølge legenden ankom en Mehren sammen med den Norske viking Rollo til Frankrig og besatte Normandiget og deltog i belejringen af Paris.

Rollo blev senere Lord af Normandiget (muligvis for at lukke munden på ham).

(kilde: GEN-MEDIEVAL-L Archives)

(Der er tvivl om rigtigheden af disse oplysninger)

 

1257:

Det siges at ved slaget om Kassel, en Mehren redede kongens liv og blev derefter gjort adelig. Derefter begyndte man at bruge >>De<< (von) i navnet.

(kilde: GEN-MEDIEVAL-L Archives)

(Der er tvivl om rigtigheden af disse oplysninger)

 

Før 1270:

Johannes von der Meeren søn af Heinrich von Der Mehren fødes

 

Før 1334:

Johannes von der Meeren (jun.) søn af Johannes von der Meeren fødes

 

1370:

Der levede i Hamborg personer af navnet von Mhere, van Mehre, van der Mare, etc., af gammel nederlandsk adel, bærende våbenet: ”3 Kleeblätter nebeneinander, begleitet von drei, 2 – 1

Rosen” ( oversat: 3 kløver siden af hinanden ledsaget af tre, 2 – 1, roser)

 

1471:

Hugo von Mehren var mellem de sekshundrede riddere der besejrede kongen af Frankrig

 

1484/86:

Joachim van den Mere fra Hamborg imatrikuleret i Rostok 1486

 

Før 1494:

Johannes van der Meeren søn af Johannes von der Meeren fødes

Johan van der Meeren søn af Johannes van der Meeren fødes

Johann van der Meeren, - Conrad van der Meeren, - Elegastum van der Meere alle sønner af Johan van der Meeren fødes

 

1494:

Johannes van der Mehren søn af Elegastum van der Meere fødes

 

1508 – 1525:

Johannes van den Mere (vanne maer) imatrikuleret Rostok 1508/9.

Anna von Mhere gift med Heinrich Salsborg (1524 borgmester i Hamborg). Denne Salsborg sendtes 1524 til Kong Frederik I kroning i København og blev adlet af kongen. Salsborg købte

(eller modtog som gave) af kongen 1525 lensgodset Wandsbeck.

En flamsk maler Livin van der Meere var bosat i Lyon, og døde før 1528.

 

 

1515:

Conrad van der Meeren søn af Johannes van der Mehren fødes

 

Perioden ca. 1550 til ca. 1620:

Johann (Jan) van Meeren, - Nicolaus (Claus) van Meeren, - Johanna van Meeren, - Wolter van Meeren alle børn af Wolter Vermeeren fødes

 

 

1557:

Jan van der Meere søn af Livin van der Meere og ligeledes maler døde.

 

 

Før 1559:

Elisabeth van der Meeren datter af Johannes van der Mehren fødes

Johann van der Meeren søn af Johannes van der Mehren fødes

 

Efter 1559:

Johannes van der Meere søn af Johann van der Meeren fødes

Phillippus van der Meeren søn af Johannes van der Meere fødes

Johanna van der Meeren datter af Phillippus van der Meeren fødes

 

1566:

28. sept. Margareta Vermehren datter af Wolter Vermeeren fødes

 

Før 1570:

Jan v.d. Meeren, Mehren, de Mere fødes

Phillip van der Meeren søn af Jan v.d. Meeren, Mehren, de Mere fødes

Phillip van der Meeren (jun.), Susanna von der Meehren og Margareta van der Meeren børn af Phillip van der Meeren (jun.) fødes

Jacob Vermehren, Jacob de la Vermere, Sara vor Meren og Judith de la Vermere fødes (Forældre kendes ikke)

 

efter 1570:

Digna (Dina) van Meeren, Anna van Meeren, Hans (Johannes) van Meeren, Adriana van Meeren, Susanna van Meere alle børn af Joachim van Meeren fødes

Franz Vermehren fødes (forældre ukendt)

 

1570:

14. maj Maria van Meere datter af Joachim van Meeren fødes

 

 

1571:

24. okt. Johanna van der Meeren datter af Phillip van der Meeren fødes

 

1572:

15. okt. Lievan uytter Meere (van der Meern) Bliver brændt i Furnes i Belgien som protestant.

 

 

 

Perioden ca. 1580 – ca. 1700:

Paul Vermehren, - Berndt von Meer, - Himrich Meere Peter von Meer og Lenart von Mehren fødes (forældre kendes ikke)

David Former, - Sophia v. Mehren, - Margaretha v. Mehren, - Magdalene von Mehren, - Hans (Johan) vor Mehren fødes, (Forældre kendes ikke)

Anna Magdalena vor Meren, og Johann Christoph vor Meren begge børn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

Phillip v.d.Meer fødes (Forældre kendes ikke)

Claus Vermehren, Paul Vermehren (jun.) sønner af Paul Vermehren fødes

Johanna de Dobbeler, Elisabeth de Dobbeler begge døtre af Johanna van der Meeren fødes

Levien von Mehren, Levien Vermehren og Peter Vermehren fødes

Heinrich Vermehren fødes (forældre ukendt)

 

ca. 1574:

Aert (Arnoult) Vermeeren fødes (forældre ukendt)

 

ca. 1582:

Michael van Meren søn af Joachim van Meeren fødes

 

1591:

7. sept. Margarethe Vermehren datter af Franz Vermehren fødes

 

1600:

1. aug. Paul Vermehren (jun.) søn af Paul Vermehren fødes

 

Efter 1601:

Livan van der Mhere dør

 

1603:

6. sept. Arnoldus Vermehren søn af Heinrich Vermehren fødes

25. dec. Maria van Meere dør

 

1604:

15. juni Elisabeth Vermehren datter af Wolter Vermeeren fødes

25. okt. Petrus Vermehren barn af Heinrich Vermehren fødes

 

 

1606:

28. nov. Barbara van der Meer datter af Berndt von Meer fødes

 

1607:

2. juni Franciscus Vermehren barn af Heinrich Vermehren fødes

9. sept. Berndt von Meere (Jun.) søn af Berndt von Meer fødes

 

1608:

30. okt. Anna Vermehren datter af Heinrich Vermehren fødes

 

1610:

21. okt. Maria Vermehren datter af Heinrich Vermehren fødes

 

Før 1612:

Joachim van Meeren fødes (forældre ukendt)

Wolter Vermeeren fødes (forældre ukendt)

 

1612:

27. sept. Abraham Vermehren søn af Heinrich Vermehren fødes

 

1613:

20. april: Herman Vermeeren bliver adlet i Bruxelles, og bar våbenet: ”Armes fascé de sables et d´argent da quatre piécas, des fasces de sable chargées de 3 tréfles dór,

posés 2 et 1 les queus de sable, brechantes eur les 2a et 4e fasces d´argant”

juli/aug. Joachim van Meeren dør

 

1614:

19. april Johanna ven der Meeren dør

 

1615:

28. marts Isac Vermehren barn af Heinrich Vermehren fødes

 

1616:

Joachim van Meeren (jun.) søn af Joachim van Meeren fødes

2. juni Jacob Vermehren søn af Heinrich Vermehren fødes

 

efter 1616:

Digna (Dina) van Meeren dør

Hans (Johannes) van Meeren dør

Adriana van Meeren dør

 

1617:

17. aug. Margareta Vermehren datter af Heinrich Vermehren fødes

 

1619:

26. aug. Abraham Meere søn af Himrich Meere fødes

 

1620:

26. jan. Johannes Vermehren søn af Heinrich Vermehren fødes, han får følgende børn som ikke kendes fødselsdata på: Abraham, Dina, Sara, Franz, Johan Jakob Peter, Arnold og Susanne

 

efter 1620:

Francois van Wingen barn af Maria Vermehren fødes

 

1624:

18. juli Wolter vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1625:

9. okt. Hans vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1626:

3. juli Susanna van Meere dør

17. nov. Johan Former søn af David Former fødes

 

1627:

4. maj Henrich vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1628:

29. dec. Catharina vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1629:

1. nov. Pawel vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1630:

5. sept. Johan vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

Efter 1630:

Paul Vermehren dør

 

1631:

20. maj Rudolf vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1632:

4. marts Hans Jürgen vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

20. maj Jürgen vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1633:

17. maj Anna vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1634:

21. nov. Johan Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

16. dec. Anna vor Meren datter af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1635:

10. feb. Sara vor Mehren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

27. okt. Regina de la vor Meer datter af Johann (Jan) van Meeren fødes

 

1636:

9. jan. Margareta vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

26. sept. Catharina von der Mehren datter af Michael van Meren fødes

31. okt. Zara von Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1637:

Joachim van Meeren (jun.) dør

2. feb. Johan vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

2. nov. Catharina vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1639:

26. jan. Hans Jürgen vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1640:

29. okt. Judith von Meer datter af Johann (Jan) van Meeren fødes

 

1641:

2. jan. Anna Maria vor Meren og Zara vor Meren døtre af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1642:

4. dec. Anna vor Meeren datter af Hans (Johan) vor Mehren fødes

20. dec. Johan de la vor Meeren søn af Johann (Jan) van Meeren fødes

 

1644:

13. dec. Wolter vor Meren søn af Hans (Johan) vor Mehren fødes

 

1647:

5. sept. Ilsabe vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1648:

11. feb. Dorothea vor Meren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1650:

18. dec. Wolter vor Meren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1652:

24. juni Jürgen v.d. Meer søn af Phillip v.d. Meer fødes

 

1653:

13. okt. Michael van Meren dør

 

1655:

21. juni Claus von der Meer søn af Phillip v.d. Meer fødes

25. nov. Casper Wilhelm von Meeren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

 

1657:

3. juli Claus vor Mehren søn af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

4. okt. Anna Elisabeth von der Meer datter af Phillip v.d. Meer fødes

 

1658:

Paul Vermehren (jun.) søn af Paul Vermehren fødes

 

1659:

22. juli Anna Catharina vor Mehren datter af Nicolaus (Claus) van Meeren fødes

10. nov. Michael Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

 

ca. 1660 – 1670:

Ilsabe Vermehren datter af Peter Vermehren fødes

 

1660:

10. feb. Sophia Vermehren datter af Levien Vermehren fødes

24. aug. Unavngivet barn af Levien von Mehren fødes

 

1661:

15. april Anna Elisabeth von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

 

1662:

4. feb. Johann Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

 

1663:

15. marts Dorothea-Maria von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

10. maj Anna Elisabeth Vermehren datter af Levien Vermehren fødes

 

1664:

Levin Vermehren søn af Peter Vermehren fødes

28. juli Paul Vermehren dør

31. dec. Jacob Vermehren søn af Levien Vermehren fødes

 

1665:

27. marts Jürgen-Christian von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

5. maj Jacob vor Meren søn af Levien von Mehren fødes

 

1666:

26. aug. Carl von Mehren døbes i Nikolai Kirke i Hamborg

 

1667:

9. april Christina-Salome von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

 

1669:

9. juli Margarete von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

6. aug. Lefien vor Mehren søn af Levien von Mehren fødes

 

1670:

Peter Paul Vermehren søn af Peter Vermehren fødes

 

1671:

27. juli Nicolas von Mehren søn af Johan Christoph vor Meren fødes

20. aug. Anna-Magdalene von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

 

1673:

Alex Hermann Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

2. feb. Levien von Mehren døbes i Nikolai Kirke i Hamborg

 

1674:

Hugo Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

8. april Jürgen Andreas von Mehren søn af Johan Christoph vor Meren fødes

8. juni Ernst Dieterich vor Mehren søn af Levien von Mehren fødes

 

1675:

Johann Friederich Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

13. juni Andreas-Rudolp von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

 

1676:

Andreas Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

19. jan. Anna Sara von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

29. maj Anna Dorthea von Mehren datter af Johan Christoph vor Meren fødes

 

ca. 1677:

Peter Vermehren dør

 

1677:

Emerantia Eleonore Vermehren datter af Paul Vermehren fødes

29. nov. Anna Dorthi von Mehren datter af Casper Wilhelm von Meeren fødes

 

 

ca. 1678/79:

Elisabeth Getrud Vermehren datter af Paul Vermehren fødes

 

1678:

25. marts Franz Guilss von Mehren søn af Levien von Mehren fødes

15. dec. Dorothea Magdalene von Mehren datter af Rudolf vor Meren fødes

 

1679:

5. sept. Anna Elisabeth Vormehren datter af Casper Wilhelm von Meeren fødes

23. nov. Johanna Magdalene von Mehren datter af Johan Christoph vor Meren fødes

 

1680:

Anton Heinrich Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

 

Perioden efter 1680:

Magdalen – Dorothea – Johanna og Joachim von Mehren fødes, alle børn af Nicolas von Mehren

 

1681:

25. feb. Margareta von Mehren datter af Levien von Mehren fødes

5. juni Christina Vermehren datter af Johan Vermehren fødes

18. sept. Johan Christoph von Mehren (jun.) søn af Johan Christoph vor Meren fødes

 

ca. 1682:

Anna Elis. Vermehren datter af Johan Vermehren fødes

 

1682:

Nicolaus Vermehren søn af Paul Vermehren fødes

 

1683:

Mange medlemmer af familien von Mehren deltog I den Østrig-Tyrkiske krig hvor de udmærkede sig

21. jan. Johan Hinrich von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

 

1685:

Johann Vermehren søn af Johann Vermehren fødes

 

1686:

8. jan. Catharina von Mehren datter af Casper Wilhelm von Meeren fødes

17. jan. Nicolaus-Jochim von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

28. Sept. Friedrich Vermehren søn af Johan Vermehren fødes

 

1689:

28. feb. Martin Abraham von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

 

efter 1690:

Carel Christian von Mehren søn af Jacob vor Meren fødes

 

1690:

Sara Regina Vermehren datter af Johan Vermehren fødes

Carl von Mehren nævnes som sek. løjtnant i Schacks inf. regiment 9 comp.

 

1691:

Carl von Mehren kommer til 6. comp. i Schacks inf. regiment.

14. okt. Thomas Peter d. Meer søn af Friderich v. Meer fødes

 

 

1692:

26. feb. Susanne Ilsabe von der Mehren datter af Jacob vor Meren fødes

 

 

1693:

Simon (Fratzen) van Meren fødes (forældre ukendt)

 

1694:

25. okt. Julius Hermann von Mehren søn af Rudolf vor Meren fødes

12. dec. Gilles Hans vor Mehren søn af Jacob vor Meren fødes

 

1696:

25. april Hinrich Marcus vor Mehren søn af Jacob vor Meren fødes

 

Før 1698:

Jørgen v. Mehren fødes (forældre og efterkommere ukendt)

Hieronimus Vermehren fødes (forældre ukendt)

 

1699:

Carl von Mehren kommer til 7. comp i Schacks inf. regiment

 

Før 1700:

Albrecht Ernst von Mehren fødes. (Forældre kendes ikke)

 

ca. 1700:

Paul Vermehren, Anna Elisabeth Vermehren og Friderich v. Meer alle børn af Claus Vermehren fødes

 

efter 1700:

Martin og Lucas Vermehren sønner af Hieronimus Vermehren fødes

 

1700:

Carl von Mehren bliver premierløjtnant ved Schertzels regiment (tidl. Schacks, senere Xeplins Regiment)

 

1701:

26 marts Carl von Mehren bliver Kaptajn i Thune Herred Kompagni Østsjællands nationale infanteri regiment (oprettet 1701)

26. marts Levien von Mehren bliver Kaptajn i samme kompagni

 

1702:

Franz Guills von Mehren indtræder som 24 årig i Schacks inf. regiment

Paul Vermehren dør

 

1703:

7. juli Anna Barbara Vermehren datter af Levin Vermehren fødes

 

1705:

21. jan. Peter Vermehren søn af Levin Vermehren fødes

 

1706:

8. april Johan Christoph von Mehren søn af Johan Hinrich von Mehren fødes

2. okt. Christina Vermehren datter af Levin Vermehren fødes

 

1707:

15. feb. Carl von Mehren bliver chef for 7 compagni af østsjæll. nat. rgmt.

17. jun. Levien von Mehren bliver Fændrik i østsjl. nat. inf. rgmt. Smørum komp.

 

1708:

Carl von Mehren bliver chef for 6. comp.

20. jan. Levien von Mehren bliver løjtnant i østsjl. nat. inf. rgmt. Hoboe komp.

 

1710:

6. jun. Carl von Mehren bliver Sec. Major i Tudse Herred Komp. af østsjæll. nat. inf. Rgmt.

7. nov. Johan Vermehren dør

17. nov. Levien von Mehren bliver Kaptajn løjtnant i østsj. nat. inf. rgmt. Smørum komp.

 

1714:

Levien von Mehren gifter sig med Magdalene v. Vendt (Ventin)

12. dec. Carl Christian von Mehren fødes og døbes i Helligåndens Kirke i København. Forældre: Levien og Magdalene

 

1715:

Carl Christian von Mehren dør

 

1716:

Martin Jacob von Mehren søn af Albrecht Ernst von Mehren fødes

20. feb. Carl Frederik von Mehren fødes og døbes i Garnisons Kirken København Forældre: Levien og Magdalene

 

1717:

4. jul. Henrik Levin von Mehren fødes og døbes i Frederiksberg Kirke København. Forældre: Levien og Magdalene

 

1718:

14. marts Carl von Mehren blev chef for henholdsvis 3 & 2 comp. af nordsjæll. inf. rgmt. Ølstykke. Udnævnes til Oberst Løjtnant ved Olrist Barners regiment.

Han ejede i sine sidste år en gård i Vadsby ved Sengeløse, som kronen havde afhændet til ham

25. marts Levien von Mehren bliver Kaptajn og chef for Thune komp. østsj. nat. inf. rgmt. bliver han chef for Arts Herred komp. nordsj. inf. rgmt.

25. april Michael Vermehren dør

 

1719:

Claus Vermehren dør

 

ca. 1720 – 1735:

Johannes v. Mehren søn af Simon (Fratzen) van Meren fødes, han får 10 børn alle ukendte.

 

1720:

8. marts Anna Dorthea van Meren datter af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1721:

4. dec. Franz v. Mehren søn af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1723:

29. april Johanne Marie van Meren datter af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1724:

Carl von Mehren bliver chef for 3 comp. af nordsj. nat. inf. tgmt. Ramsø

Levien von Mehren bliver chef for Løve komp. nordsj. inf. rgmt.

 

1725:

13. juni Margrete van Meren datter af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1726:

Johann Vermehren dør

15. apr. Carl von Mehren bliver chef for 2. comp. og udnævnes til Oberst løjtnant.

29. okt. Andreas v. Meren søn af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1729:

Paul Vermehren dør

Carl von Mehren bliver Oberst løjtnant ved Oberst Barners Regiment

7. nov. Carl von Mehren dør på sin gård i Vadsby (Sengeløse) og bliver begravet i Sengeløse kirke, ugift

29. dec. Broderen Levien von Mehren arver gården, og lod den bortsælge ved offentlig auktion.

 

1730:

1. feb. Herman Christoffer von Meeren søn af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1731:

Levien von Mehren modtager sin afsked fra militæret

 

1732:

Carl Friderich von Mehren indtræder i militæret

 

1733:

3. jan. Sophia van Meren datter af Simon (Fratzen) van Meren fødes

11. feb. Levien von Mehren genindtræder i militæret og gjorde tjeneste ved Københavns Kompagni

 

1734:

6. jun. Levien von Mehren dør på Husumgård (Brønshøj), bisættes i Brønshøj Kirkes Kapel

 

1735:

6. okt. Kirsten Maria van Meren datter af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1739:

13. marts Christian van Meren søn af Simon (Fratzen) van Meren fødes

 

1741:

27. nov. Simon (Fratzen) van Meren dør

 

1742:

Anna Elisabeth Vermehren dør

 

1743:

10. jul. Jochum Levin Frederik von Mehren døbes i Vigersted kirke, søn af Carl Friderich von Mehren

 

1745:

27. jun. Christian Carl von Mehren døbes, søn af Carl Friderich von Mehren

 

1748:

9. jun. Magdalene Kathrine von Mehren døbes i Borup, datter af Carl Friderich von Mehren

24. juli Carl Friderich von Mehren bliver Fændrik i sjæll. nat. inf. rgmt. Vordingborg og Valløe komp.

 

1749:

27. juni Christian Carl von Mehren søn af Carl Frederik von Mehren fødes

 

1750:

2. feb. Paul Vermehren dør

21. okt. Carl friderich von Mehren bliver Løjtnant ved sjæll. nat. inf. rgmt. Vordingborg og Valløe komp.

 

1751:

26. dec. Jacob Wilhelm von Mehren døbes i Borup, søn af Carl Frederich von Mehren

 

1753:

Elisabeth Getrud Vermehren dør

 

1754:

27. feb. Carl Friderich von Mehren gifter sig med Anne von Depenbrock enke efter Holm, muligvis datter af farver i Roskilde Verner von Depenbrock

 

1755:

19. maj Anneke Cathrine von Mehren døbes i Borup, datter af Carl Friderich von Mehren

Joachim Levin Frederik von Mehren kommer som 12 årig i tjenesten

 

1756:

30. sept. Carl Frederich von Mehren gifter sig med Sophia Margarethe von Mahler Datter af Løjtnant og toldkontrollør Nicolay von Mahler og Eleonore Reitzen.

 

1757:

16. sept. Eleonora Cathrine Lucite von Mehren døbes i Borup, datter af Carl Frederich von Mehren

 

1759:

12. april Carl Frederik von Mehren dør

 

ca. 1760:

Niels Christopher von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1763:

Joachim Levin Frederik von Mehren opholdt sig som 20 årig på Benzonseje.

 

1766:

Eleonora Cathrine Lucite von Mehren dør

 

1770:

Joachim Levin Frederik von Mehren flytter til København og gifter sig med Johanne Cathrine Ernestine Lemvig

1771:

Albert Carl von Mehren fødes, søn af Jochum Levin Frederik von Mehren

 

1773:

Jochum Levin Frederik von Mehren bor som collecteur og thehandler i Rosenborggade Matr. 230.

 

1774:

Christian Carl von Mehren erhverver borgerskab som købmand i Helsingør

 

1777:

Christian Carl von Mehren bliver medlem af købmands lauget og etablerer sig som Skibsklarerer ved Øresundstolden og som vinimportør

 

1782:

Christian Carl von Mehren giftes med Maren Ørsted (født 27.5.1764 i Hørsholm)

 

1783:

16. juni Mariane von Mehren datter af Christian Carl von Mehren fødes

12. dec. Jacob Wilhelm von Mehren bliver gift med Anne Elis. Jensen

 

1784:

20. april Mariane von Mehren dør

21. juli Andreas Carl von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1786:

Christian Carl von Mehren (jun.) søn af Christian Carl von Mehren fødes ???, evt. den samme som nedenstående

15. juli Carl Christian von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

6. okt. M.C. von Mehren (Weise) fødes

 

1787:

17. nov. Friderich Christian von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1789:

Christian Carl von Mehren erhvervede og ombyggede Handelsgården Stengade 57.

22. juni Johan Friderich von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

24. juni Christian Carl von Mehren solgte handelsgården Stengade 57 til David Brown

 

1790:

13. marts Jochum Levin Fredric von Mehren dør i København

27. dec. Levin Friderich von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1791:

2. jan. Levin Friderich von Mehren dør

 

1792:

8. april Christiane Caroline von Mehren datter af Christian Carl von Mehren fødes, får senere en datter med efternavnet Lassen men er ellers ukendt

 

1793:

Christian Carl von Mehren opførte eller købte handelsgården Strandgade 90, hvortil han senere knyttede den af den engelske familie Fenwick købte gård Stengade 70

1. aug. Anne Marie von Mehren datter af Christian Carl von Mehren fødes

 

1795:

12. jan. Joachim von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

20. jan. Joachim von Mehren dør

 

1796:

15. juli Carl Christian von Mehren søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1798:

15. maj Christian Carl von Mehren (jun.) søn af Christian Carl von Mehren fødes

 

1801:

30. marts Christian Carl von Mehren slukker en bombe, der faldt i den engelske Consulats gård (Fenvicks gård) under englændernes bombardement af Helsingør.

10. jun. Christian Carl von Mehren dør og begraves i Helsingør.

6. aug. Maren von Mehren født Ørsted gifter sig med Johan Christian Schultz

 

1803:

Frederik carl bendixsen fødes og bliver senere gift med Marianne Emilia von Mehren

20. okt. Carl Christian von Mehren indrulles i København som volontør uden gage på de private skibe „Anna“ og „Jacobine“, ostindienrejse 1803/4

 

1804:

22. dec. Andreas Carl von Mehren bliver gift med Mette Christine Weise

 

1805:

1. nov. Mariane Augusta von Mehren datter af Andreas Carl von Mehren fødes

15. nov. Carl Christian von Mehren bliver indrullet som fjerdestyrmand på Paketten ”De tre Søstre” der udgik til Indien den 24. nov.

 

1806:

29. nov. Christian Carl Emil von Mehren søn af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1807:

Friderich Christian von Mehren bliver medlem af Købmands Lauget

 

1809:

30. maj Christian Carl Emil von Mehren dør

20. juni Mariane Augusta von Mehren dør

29. aug. Mariane Emilie Augusta von Mehren datter af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1810:

Johan Friderich von Mehren bliver medlem af Købmands Lauget

25. april Friderich Christian von Mehren gifter sig med Frederikke Christiane Sprunk (f. 3.3.1788) i Helsingør

10. juni Christian Carl von Mehren dør

22. nov. Jacob Wilhelm von Mehren dør

 

1811:

Adelaide Marianne Christine Schou datter af Christiane Caroline von Mehren fødes

14. jan. Christian Friderich Charles von mehren søn af Friderich Christian von Mehren fødes og afgår ved døden 3.7

1. juni Christian Carl August von Mehren søn af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1812:

Nicoline Christiane Grimstad datter af Anne Marie von Mehren fødes

8. okt. Frederikke Christiane von Mehren datter af Friderich Christian von Mehren fødes

 

 

1813:

Emilie Otilla Schou datter af Christiane Caroline von Mehren fødes

22. aug. Friderik Christian von Mehren dør

26. okt. Eduard Wilhelm von Mehren søn af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1814:

18. okt. Frederikke Christine von Mehren (f. Sprunk) gifter sig som enke med Nikolai v. Gottlieb.

 

1815:

10. juli Julius Ferdinand von Mehren søn af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1816:

Emma Augusta Wilhelmine Schou datter af Christiane Caroline von Mehren fødes

 

1818:

31. okt. Andreas Carl von Mehren (jun.) søn af Andreas Carl von Mehren fødes

 

1819:

Anna Marie Grimstad datter af Anne Marie von Mehren fødes

Johanne Sophie Charlotte von Daue fødes, bliver senere gift med August Ferdinand von Mehren

16. juli Johan Friderich von Mehren blir viet med Claudine Amalie Liebman f. 29.10.1791

1. aug Andreas Carl von Mehren (jun.) dør

 

1820:

4. feb. Fanny Louise von Mehren datter af Andreas Carl von Mehren fødes

1. dec. Ida Louise von Mehren datter af Christian Carl von Mehren (jun.) fødes

23. dec Johan Friderich von Mehren bliver forældre til et tvillingepar August Michael og Carl Ferdinand som dødede kort efter fødslen

 

1822:

6. april August Ferdinand Michael von Mehren søn af Johan Friderich von Mehren fødes (senere kendt du over landets grænser, som orientalist og Professor, se Salmonsens Lexicon)

 

1824:

24. sept. Christian Carl von Mehren (jun) bliver gift med Anne Margrethe Brandt f. 27.4.1803

 

1825:

Carl Christian von Mehren efterlyses gennem proclama ved Helsingørs Skifteret. (Det menes at han omkommer ved et slaveoprør på hans skib)

26. juni Pouline Christine von Mehren datter af Christian Carl von Mehren fødes

 

1826:

Thomas Lutken Grimstad søn af Anne Marie von Mehren fødes

 

1828:

Andrea Caroline Schou datter af Christiane Caroline von Mehren fødes

1. dec. Ida Elouise von Mehren fødes

 

1829:

Andreas Carl von Mehren der i sin egenskab som Direktør for Helsingørs Vandkompagni på toldkammerpladsen lod anbringe en springfontaine, en sandstensløve i et ottekantet bassin

 

1830:

Maren von Mehren (f. Ørsted) bliver skilt fra Schultz

William Theodor Malling fødes, og bliver senere gift med Christine Antoinette Bendixsen

 

1831:

Frederik Wilhelm Grimstad, og Inger Emilie Hermandine Grimstad, og Marianne Charlotte Amalie Grimstad børn af Anne Marie von Mehren fødes

Marianne Emilie Augusta von Mehren bliver gift med Tobaksfabrikant, Konsul F.C.Bendixsen i Thisted f. 8.5.1803

 

1832:

11. sept. Andreas Carl Eske Bendixsen søn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

 

1835:

15. feb. Maren von Mehren (f.Ørsted) dør i Brønsholm ved Hørsholm og bliver begravet på Karlebo kirkegård

24. juli M.C. von Mehren (Weise) dør

 

1836:

4. nov. Fanny Margrethe von Mehren datter af Christian Carl von Mehren (jun.) fødes

 

1838:

11. nov. Elisabeth Methine Christine Bendixsen datter af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

1840:

29. sept. Elisabeth Methine Christine Bendixsen dør

21. okt. Christine Antoinette Bendixsen datter af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

1841:

Andreas Carl von Mehren vælges til ordfører for det liberale parti i Helsingør

 

1842:

4. maj Christian Carl von Mehren (jun.) dør

14. okt. Hans Ditlev Bendixsen søn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

1843:

Karen Stokholm fødes, og bliver senere gift med Andreas Carl Eske Bendixsen

4. nov. Frederikke Christiane von Mehren bliver viet med Sognepræst Oluf Christian Thoring f. 23.7.1814

 

1844:

Fanny Louise von Mehren bliver gift med Kar. Bt. kirurg Peter Frederik Lucien Hansen f. 30.12.1809

Johanna Mathilde Sjöström fødes, bliver senere gift med Christian Louis von Mehren

1. april Edvard Wilhelm von Mehren bliver gift i Garnisonskirken i København med sin kusine Pouline Christine von Mehren

15. sept. Christian Fischer Bendixsen søn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

20. eller

28 nov. Methine Margrethe von Mehren datter af Edvard Wilhelm von Mehren fødes, men dør samme dag

 

 

1845:

Andreas Carl von Mehren var Oldermand for Købmands Lauget

24. april Fanny Louise von Mehren dør på Guineakysten

 

1846:

5. marts Caroline Augusta von Mehren datter af Edvard Wilhelm von Mehren fødes, og dør samme dag

 

1847:

20. april Carl Andreas von Mehren søn af Eduard Wilhelm von Mehren fødes

25. april Methine Margrethe von Mehren dør

6. jun. Fanny Louise Bendixsen datter af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

1848:

26. feb. Emil August Bendixsen søn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

27. feb. Mariane Emilie Augusta von Mehren dør

7. juni Julius Ferdinand von Mehren bliver gift med Martine Vilhelmine Christensen f. 17.12.1821 i Holmens Kirke

 

1849:

18. marts Louise Johanne von Mehren datter af Julius Ferdinand von Mehren fødes

19. marts Christian August von Mehren, samt en tvilling fødes af Edvard Wilhelm von Mehren, men dør samme år

7. juli August Ferdinand Michael von Mehren blir viet i Trinitatis Kirke, København til Johanne (Jenny) Sophie Charlotte Justine Daue f. Rendsberg

 

1850:

15. aug. Christian August von Mehren en anden søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes, men dør igen 27.8.1850

26. okt. Julie von Mehren datter af Julius Ferdinand von Mehren fødes

 

1851:

Unavngivet dreng søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes, men dør samme dag

Maren Gjørup fødes, bliver senere gift med Christian Fisher Bendixsen

15. feb. Nielsine Torbine Dampe von Mehren datter af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

17. sept. Helga Marie Amalie von Mehren datter af August Ferdinand Michael von Mehren fødes

 

 

1852:

28. feb. Claudine Amalie von Mehren (f. Liebman) dør

9. juni Henry Charles von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

 

1853:

6. feb. Christian Louis von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

4. aug. Johan Friderich von Mehren søn af August Ferdinand Michael von Mehren fødes

2. nov. Johan Friderich von Mehren dør

 

1854:

Julius Ferdinand von Mehren bliver medlem af Købmands Lauget

Frederikke Christiane von Mehren (f. Sprunk) dør

August Ferdinand Michael von Mehren sælger ejendommen Stengade 70 til N.O.Kirk

Andreas Carl von Mehren var Oldermand for Købmands Lauget

Louise Abela OLavia Welling fødes, bliver senere gift med Emil August Bendixsen

31. jan. Alfred Wilhelm von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

9. dec. Wilhelm Espersen von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1855:

23. dec. Edvard Christian von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

 

1856:

Andreas Carl von Mehren var Oldermand for Købmands Lauget

20. april Otto Edvard von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

1. juli Jan (John) Percy August Severus von Mehren søn af August Ferdinand Michael von Mehren fødes

12. nov. Otto Edvard von Mehren dør

 

1857:

Edvard Wilhelm von Mehren er blandt de højst beskattede borgere i Helsingør. Ejede Klædefabrikken på Stengade 15 og en Cinders fabrik og kulhandel i Helsingør.

Sundtolden ophæves

 

1858:

3. feb. Ida Louise von Mehren dør

1. april Andreas Frantz Julius von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

2. juli Paul August von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1860:

26. marts Julius Ferdinand von Mehren (jun.) søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

1. maj Johan Harald von Mehren og Holger Edvard von Mehren sønner af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1861:

12. maj Johan Harald von Mehren dør

26. sept. Ernst Ludvig von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

 

1862:

Kathrine Emilie Frederiksen fødes, bliver senere gift med Edvard Christian von Mehren

19. marts Mariane Louise von Mehren datter af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

12. dec. Methine Christine Pouline von Mehren datter af Julius Ferdinand von Mehren fødes

 

1864:

Troels Smith Prip fødes, bliver senere gift med Freja von Mehren

Ernst Ludvig von Mehren fødes

27. april Anne Margrethe von Mehren (f. Brandt) dør

26. juli Einar Edmund von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1865:

11. april Andreas Carl von Mehren dør

 

1866:

Marianna Mobilia fødes, bliver senere gift med Ernst Ludvig von Mehren

10. feb. Johanne (Jenny) Sophie Charlotte von Mehren (f. Rendsborg) dør

27. maj Emil Frederik von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1867:

22. maj Julius Ferdinand von Mehren bliver consul for Belgien

18. sept. Niels Otto von Mehren søn af Edvard Wilhelm von Mehren fødes

 

1868:

Bodil Kirstine Michelsen fødes, bliver senere gift med Victor Albert von Mehren

3. feb. Ida Elouise von Mehren dør

 

1869:

Holger Malling barnebarn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

10. marts Victor Albert von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren fødes

30. marts Emil Frederik von Mehren dør

 

1870:

1.okt. Eduard Wilhelm von Mehren dør

 

efter 1870:

Pouline Marianne von Mehren datter af Paul August von Mehren fødes

Emil Lars Edvard von Mehren søn af Christian Louis von Mehren fødes

 

1874:

9. maj Carl Andreas von Mehren bliver gift i Frue kirke med Anna Christine Brandt

20. juli Julie von Mehren dør

 

1875-1881:

Julius Ferdinand von Mehren (jun.) kommer i lære som urmager og instrumentmager

 

1875:

3. feb. Astrid von Mehren datter af Carl Andreas von Mehren fødes

14. sept. Louise Johanne von Mehren bliver gift med Læge Hans Peter Lillelund Meyn f. 4.12.1844

 

1876:

1. maj Eduard Eigil von Mehren søn af Carl Andreas von Mehren fødes

28. okt. Thyra Meyn datter af Louise Johanne von Mehren fødes

 

1877:

6. okt. Sigurd Anders von Mehren søn af Carl Andreas von Mehren fødes

28. nov. Julius Carl Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes

 

1878:

Oscar Bendixsen barnebarn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

8. dec. Niels Wilhelm Emil Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes

 

1879:

21. aug. Axel von Mehren søn af Carl Andreas von Mehren fødes

27. aug. Helga Marie Amalie von Mehren blir gift med Pastor Levinsen

 

1880:

6. jan. Charles Victor Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes i Asaa

 

 

før 1881:

Axel Malling, Thora (1) Malling, Erik Malling, William Malling, Thora (2) Malling, Oscar Malling, Alfred Malling, Ellen Malling og Bodil Malling børnebørn af

Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes, Axel, Thora (1), Erik dør som børn

 

1881:

8. juli Christine Antoinette Bendixsen dør

15. juli Ingrid Meyn datter af Louise Johanne von Mehren fødes

 

1882:

Aage van Mehren Levinsen søn af Helga Maria Amalie von Mehren fødes

19. april Ida Sophie von Mehren datter af Christian Louis von Mehren fødes

1. juli Carl August Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes

29. nov. Julius Edvard von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren (jun.) fødes

 

1883:

Arne von Mehren søn af Carl Andreas von Mehren fødes

Ellen Freda Augusta Levinsen datter af Helga Maria Amalie von Mehren fødes

Julius Ferdinand von Mehren (jun.) boede Pilestræde 46,1

Wilhelm Espersen von Mehren gifter sig med Nielsine Dampe f. 1850

Ellinor Allette Lyhr fødes, bliver senere gift med Eduard Eigil von Mehren

5. juni Hans Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes

 

1884:

4. sept. Esbern Theodor Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

 

1885:

Julius Ferdinand von Mehren (jun.) bosætter sig i Hamborg

Andreas Frantz Julius von Mehren bosætter sig i Barcelona

14. jan. Lars Emil von Mehren søn af Christian Louis von Mehren fødes

6. april Louis Johan Meyn søn af Louise Johanne von Mehren fødes

15. nov. Paul Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

 

1886:

Emil Lars Edvard von Mehren fødes

28. okt. Niels Wilhelm Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

 

1887:

Herdis Minna Levinsen datter af Helga Maria Amalie von Mehren fødes

 

1888:

3. juni Svend Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

 

1889:

Jenny Charlotte Levinsen datter af Helga Maria Amalie von Mehren fødes

Kathrine Mitcheel fødes, bliver senere gift med Paul Dampe von Mehren

Karen Elisabeth Iversen fødes, bliver senere gift med Julius Edvard von Mehren

18. marts Andreas Frantz Julius von Mehren modtager ordenen „Commendor Ordinario de la Orden de Isabel la Catolica“

27. juni Holger Edvard von Mehren dør

 

1890:

28. juni Niels Otto Edvard von Mehren dør

12. aug. Mabel von Mehren datter af Percy August Severus von Mehren fødes i Edingbourg

17. aug. Wladimir von Mehren søn af Ernst Ludvig von Mehren fødes

9. nov. Edvard Christian von Mehren bliver gift med Kathrine Emilie Frederiksen f. 11.12.1862

 

1891:

Louis Johan Meyn dør

15. feb. Erik Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes i Helsingør

27. juni Andreas Frantz Julius von Mehren bliver gift med Marian Beatrice Laura Skinner f. 9.6.1872

 

ca. 1892:

Wilhelm Espersen von Mehren startede sammen med brygger I.C.Tvede Fiskenetfabrikken ”Danmark”

 

 

1892:

Winifred Ellen White fødes, bliver senere gift med Andre Alfred Louis Ignation von Mehren

5. feb. Carl Julius von Mehren søn af Edvard Christian von Mehren fødes

2. maj Beatrice Francis Martina von Mehren datter af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

6. maj Olga von Mehren datter af Ernst Ludvig von Mehren fødes

 

1893:

Dagmar Margrethe Korsgaard Jensen fødes, bliver senere gift med Erik Dampe von Mehren

17. maj Julius Ferdinand von Mehren dør

7. aug. Charles Hans Carl von Mehren søn af Julius Ferdinand von Mehren (jun.) fødes

6. dec. Ofelia von Mehren datter af Ernst Ludvig von Mehren fødes

 

1894:

4. jan. Andre Alfred Luis Ignation von Mehren søn af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

28. april Victor Albert von Mehren bliver gift med Bodil Michelsen f. 12.6.1869

17. marts Edith Ingeborg von Mehren datter af Edvard Christian von Mehren fødes

10. juli Louise Johanne von Mehren datter af Julius Ferdinand von Mehren fødes ???

 

1895:

Poul Dampe von Mehren søn af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

23. jan. Freia von Mehren datter af Victor Albert von Mehren fødes

1. juli Marie von Mehren datter af Ernst Ludvig von Mehren fødes

9. juli Carmen Cariada Methine von Mehren datter af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

6. okt. Ofelia von Mehren dør

 

1896:

Astrid von Mehren dør

9. feb. Edvard Christian von Mehren (jun.) søn af Edvard Christian von Mehren fødes

9. maj Christian Carl August von Mehren dør

26. nov Oswald von Mehren søn af Ernst Ludvig von Mehren fødes

 

1897:

Einar Edmund von Mehren dør

Oscar Bendixsen dør

6. marts Fanny Margrethe von Mehren dør

6. dec. Wladimir von Mehren dør

 

1898:

31. maj Lydia von Mehren datter af Ernst Ludvig von Mehren fødes

 

1899:

Axel von Mehren dør

21. marts Alfred William von Mehren dør

4. april Winfred Maria Alfonsina von Mehren datter af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

12. dec. Sylvia von Mehren datter af Ernst Ludvig von Mehren fødes

 

1899 – 1906:

August Ferdinand Michael von Mehren boede i disse år i Fredensborg, og før dette på Vestervold no. 31 København

 

1900:

Carl Andreas von Mehren dør

Julius Edvard von Mehren foretager en verdensomsejling som skibsdreng på dampskibet „Armenta“

6. april Pouline Christine von Mehren dør

27. april Wilhelm Espersen von Mehren dør

 

1901:

5. jan. Louise Johanne von Mehren dør på Claytorp

 

før 1902:

Poul Stokholm Bendixsen, og Marianne Bendixsen børnebørn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

1902:

Ellen Wilhelmine von Mehren fødes, bliver senere gift med Charles Hans Carl von Mehren

12. feb. Hans Ditlev Bendixsen dør

2. marts Karen von Mehren datter af Victor Albert von Mehren fødes

22. maj Andreas Carl Eske Bendixsen dør

 

 

1904:

Poul Dampe von Mehren bliver gift og skilt

6. aug. John Albert Carl Ramon von Mehren søn af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

6. okt Niels Wilhelm Dampe von Mehren dør

 

 

 

1905:

Poul Dampe von Mehren udvandrer til USA

1. marts Charles Victor Meyn dør i New York

28. maj Emil August Bendixsen dør

23. dec. Jan (John) Percy August Severus von Mehren dør i Leith, Skotland (Købmand i Edingbourg)

 

1906:

Svend Dampe von Mehren udvandrer til USA

1. nov. Nieves Cecily Andrea von Mehren dør

 

1907:

August Ferdinand Michael von Mehren dør

14. juni Mogens Meyn søn af Niels Wilhelm Egil Meyn fødes

13. aug. Mercedes Dorolly Cecilia von Mehren datter af Andreas Frantz Julius von Mehren fødes

 

1908:

Hans Jørgen Meyn søn af Niels Wilhelm Egil Meyn fødes, og dør samme år

12. maj Christian Edvard von Mehren søn af Lars Emil von Mehren fødes

17. okt. Wilhelm Carl Dampe von Mehren søn af Esbern Theodor Dampe von Mehren fødes

 

1909:

Charles Hans Carl von Mehren kommer i lære som kontorelev i firmaet Morin & Co

Peter Julius von Mehren søn af Lars Emil von Mehren fødes

29. sept. Else Meyn datter af Niels Wilhelm Egil Meyn fødes

 

 

1910:

Nelly Pouline Dampe von Mehren datter af Esben Theodor Dampe von Mehren fødes

Anne von Mehren datter af Paul Dampe von Mehren fødes

 

1911:

Paul August von Mehren dør

Inger Karen von Mehren fødes

7. jan. Inger von Mehren dør

3. feb. Hans Erik Meyn søn af Hans Meyn fødes

11. feb. Edvard Christian von Mehren dør

27. dec. Sven Kristian Niels Ture Falk søn af Ida Sophie von Mehren fødes

 

1912:

Anker Edmund Nikolai von Mehren søn af Lars Emil von Mehren fødes

Annegrete Meyn datter af Niels Wilhelm Egil Meyn fødes

28. maj Edith Meyn datter af Hans Meyn fødes

25. juli Karen von Mehren dør

16. okt. Eduard Carl Frederik von Mehren søn af Eduard Eigil von Mehren fødes

11. nov. Lars Emil von Mehren dør

 

før 1912:

Ingeborg Bendixsen, Carl Frederik Bendixsen, og William Bendixsen børnebørn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

Elisabeth Krøger, Ingeborg Krøger, og Annie Krøger børnebørn af Marianne Emilie Augusta von Mehren fødes

 

efter 1912:

Kirsten Rønne datter af Ingrid Meyn fødes

 

1912:

5. okt. Carl Julius von Mehren dør på vej fra Buenos Aires til Danmark

16. okt. Edvard Carl Fr. von Mehren søn af Edvard Eigil von Mehren fødes

24. nov. Christian Bendixsen dør

 

1913:

25. april Torsten Wilhelm Otto Falk søn af Ida Sophie von Mehren fødes

7. sept. Inger Andersen datter af Thyra Meyn fødes

 

1914:

Erik Dampe von Mehren bliver ingeniør fra Odense Teknikum

Svend Dampe von Mehren deltager i verdenskrigen på amerikansk side

Victor Albert von Mehren bliver bestyrer og senere ejer af apoteket i Skibby, Hornsherred

Julius Ferdinand von Mehren (jun.) flytter tilbage til Danmark

Lilian von Mehren datter af Paul Dampe von Mehren fødes

16. jan. Nielsine Torbine Dampe von Mehren dør

20.april Paul Meyn søn af Hans Meyn fødes

6. juni Fanny Louise Bendixsen dør

 

1915:

Erik Dampe von Mehren udvandrer til USA

6. maj Mabel von Mehren bliver gift med Lars Larsen Langelund

11. maj Jens Ludvig Andersen søn af Thyra Meyn fødes

21. sept. Kirsten Rønne datter af Ingrid Meyn fødes

 

ca. 1916:

Katrine von Mehren datter af Paul Dampe von Mehren fødes

 

1916:

13. marts Torben Meyn søn af Carl August Meyn fødes

18. marts Erik Dampe von Mehren bliver gift med Dagmar Korsgaard Jensen f. 3.9.1893

11. maj Finn Meyn søn af Hans Meyn fødes

5. nov. Paul Christian von Mehren søn af Eduard Eigil von Mehren fødes

 

1917:

24. jan. Karen Andersen datter af Thyra Meyn fødes

13. feb. Agnes Sonja Langelund datter af Mabel von Mehren fødes

28. april Charles Hans Carl von Mehren bliver gift med Esther Larsen f. 17.4.1897

22. juli Vibeke Evelyn Dampe von Mehren datter af Erik Dampe von Mehren fødes

 

 

1918:

Julius Edvard von Mehren kommer tilbage til København efter en tid i Rusland hvor han var ansat i Sibirisk Handelskompagni

16. feb. Greta Ingeborg Falk datter af Ida Sophie von Mehren fødes

 

1919:

26. juli Julius Edvard von Mehren bliver i New York gift med Karen Elisabeth Iversen f. 9.8.1889

2. sept. Gerd Andersen søn af Thyra Meyn fødes

 

1920:

Julius Edvard von Mehren flytter til New York

2. okt. Sigurd Anders von Mehren bliver gift med Eulalia Marion Andersen f. 24.7.1892 i Albert Lea Minnesota, USA

 

efter 1920:

Margeret Maimo datter af Mercedes Dorolly Cecilia von Mehren fødes

Luis Serra og Carmen Serra børn af Carmen Cariada Methine von Mehren fødes

1922:

25. jan. Freia von Mehren bliver gift med cand. pharm. Troels Prip, (senere skilt)

26. maj Eric Dampe von Mehren søn af Erik Dampe von Mehren fødes

10. aug. Tvillingerne Arthur Taylor von Mehren og Robert Brandt von Mehren sønner af Sigurd Anders von Mehren fødes i USA

 

ca. 1923:

Jane Dampe von Mehren datter af Svend Dampe von Mehren fødes

 

1923:

3. marts Alphonse Ventriglia søn af Marie von Mehren fødes

21. april Henry Charles von Mehren dør

13. sept. Per Prip søn af Freia von Mehren fødes

 

 

1924:

9. maj Ernst Ludvig von Mehren dør i Neapel

8. juni Andreas Frantz Julius von Mehren dør i Barcelona af kræft

2. dec. Birthe Meyn datter af Hans Meyn fødes

 

1925:

8. april Edvard Christian von Mehren (jun.) bliver gift i Barcelona med Emma Rasmussen f. 9.4.1902

2. okt. Gaynor Bente Dampe von Mehren datter af Wilhelm Espersen von Mehren fødes

 

1926:

Doree Carmen von Mehren datter af Andre Alfred Luis Ignation von Mehren fødes

Lydia von Mehren bliver gift med Alberte Ørsini

 

1927:

Christian Louis von Mehren dør

6. marts Lydia von Mehren dør

 

1928:

2. marts Bodil Prip datter af Freia von Mehren fødes

28. dec. Charles Hans Carl von Mehren bliver gift med Ellen Wilhelmine Hansen f. 19.7.1902

 

1930:

30. okt. Finn von Mehren søn af Peter Julius von Mehren fødes

 

efter 1930:

Ian Macrae søn af Vibeke Evelyn Dampe von Mehren fødes

Carol von Mehren og Linda von Mehren døtre af Paul Christian von Mehren fødes

 

1932:

15. feb. Helga Marie Amalie Levinsen (f. von Mehren) dør

 

 

1933:

3. jan. Conny von Mehren datter af Anker Edmund Nikolai von Mehren fødes

1. juni Mercedes Dorolly Cecilia von Mehren bliver gift med Alberte Roig Maimo

12. sept. Erik Charles von Mehren søn af Charles Hans Carl von Mehren fødes

 

 

1934:

8. april Edith Ingeborg von Mehren bliver gift med Kaptajn i hæren Thyge K. Thygesen f. 12.9.1893

 

1935:

Margarita Roig fødes I Barcelona, datter af Mercedes Dorolly Cecilia von Mehren

8. feb. Julius Edvard von Mehren dør i New York, bisat i Sundby Arnehal, København

 

1936:

Edvard Christian von Mehren (jun.) flygtede under revolutionen i Spanien til Danmark

Vibeke Evelyn Dampe von Mehren rejser til Danmark

8. april Grete von Mehren datter af Edvard Christian von Mehren (jun.) fødes

9. juli Julius Ferdinand von Mehren (jun.) dør

9. aug. Jonna Conny von Mehren datter af Christian Edvard von Mehren fødes

10. aug. Georg Anders von Mehren søn af Sigurd Anders von Mehren fødes

 

1937:

Holger Malling dør

Winfred Maria Alfonsina von Mehren bliver gift med Carl Thane-Jørgensen

20. jan. Erik Thyge Thygesen søn af Edith Ingeborg von Mehren fødes

 

1938:

31. sept. Victor Albert von Mehren dør

Adam Ulrich von Mehren søn af Inger von Mehren fødes

 

1939 – 1945:

Eduard Carl Frederik von Mehren og Paul Christian von Mehren gjorde begge tjeneste som løjtnanter i den engelske marine under krigen

 

1939:

Vibeke Evelyn Dampe von Mehren tager filosofikum ved Københavns Universitet, og rejser tilbage til USA

Eduard Carl Frederik von Mehren bliver gift med Anelise Andersen

19. feb. Mariane Louise von Mehren dør

8. juni Tessie von Mehren datter af Anker Edmund Nikolai von Mehren fødes

 

efter 1940:

Christian Børge von Mehren søn af Wilhelm C. Dampe von Mehren fødes

Pamel Alley von Mehren, Linda von Mehren og Deborah von Mehren alle børn af Eric Dampe von Mehren fødes

Birgitte Thygesen og Lisbeth Thygesen begge døtre af Erik Thygesen fødes

La cocina De Anne barnebarn af Mercedes Dorolly Cecilia von Mehren fødes

Carl Sigurd von Mehren, Johan Molsted von Mehren, Katrine von Mehren, Jane von Mehren og Margaret von Mehren alle børn af Robert Brandt von Mehren fødes

Jane von Mehren, og Meg von Mehren døtre af George More von Mehren fødes

John von Mehren søn af Grete von Mehren fødes

 

1941:

5. juli Robert Scott Dampe von Mehren søn af Eric Dampe von Mehren fødes

5. nov. Ina von Mehren datter af Christian Edvard von Mehren fødes

 

1942:

Per Prip kommer i boghandlerlære

27. aug. Lissie von Mehren datter af Peter Julius von Mehren fødes

Sept. Tvillingerne Arthur Taylor von Mehren og Robert Brandt von Mehren Promoveret fra Harward Universitetet ”magna cum laude”

 

1943:

Thyra Meyn dør af sukkersyge

8. nov. Dennis John von Mehren søn af Eric Dampe von Mehren fødes

 

1944:

Methine Christ. Pouline von Mehren dør

 

1944 – 1945:

maj – okt. Eric Dampe von Mehren tjenestegjorde som underofficer i U.S.Navy på en eskorte destroyer.

 

1945:

22. jan. Gaynor Bente Dampe von Mehren bliver gift med Albert Charles Fetzer f. 18.12.1916

11. feb. Esbern Dampe von Mehren søn af Wilhelm C. Dampe von Mehren fødes

6. marts Georg Anders von Mehren dør under kampene på Iwo Jima, som medlem af det amerikanske marinekorps.

Juni Tvillingerne Arthur Taylor von Mehren og Robert Brandt von Mehren Promoveret fra Harward law school

15. sept. Vibeke Evelyn Dampe von Mehren bliver gift med James Barry Macrae f. 2.4.1917

14. nov. Alan Craig Fetzer søn af Gaynor Bente Dampe von Mehren fødes

 

1947:

6. aug. Inger von Mehren dør

 

1948:

11. okt. Hother Emil von Mehren søn af Christian Edvard von Mehren fødes

 

1949:

Paul Dampe von Mehren dør

 

1950:

maj Barrie Dampe Macrae søn af Vibeke Evelyn Dampe von Mehren fødes

 

 

efter 1950:

Marianne von Mehren datter af Erik Charles von Mehren fødes

Lene von Mehren datter af Adam Ulrich von Mehren fødes

 

1952:

Søren von Mehren søn af Conni von Mehren fødes

4. juli Glen Dampe Macrae barn af Vibeke Evelyn Dampe von Mehren fødes

 

1954:

Margarita Roig bliver gift med André Delcampe

Anne Delcampe datter af Margarita Roig fødes

18. feb Bruce Dampe Macrae søn af Vibeke Evelyn Dampe von Mehren fødes

4. sept. Peter Anders von Mehren søn af Arthur Taylor von Mehren fødes

 

 

1956:

2. april Laurie Bente von Mehren Macrae datter af Vibeke Evelin Dampe von Mehren fødes

 

1957:

Margarita Roig flytter til Fransk Guinea

18. april Jonna Conny von Mehren bliver gift med Jacques Claude Andersen

 

1958:

1. maj Phillip Taylor von Mehren søn af Arthur Taylor von Mehren fødes

 

1959:

9. juli Yves Marcel Andersen søn af Jonna Conny von Mehren fødes

8 nov. Peter von Mehren søn af Erik Charles von Mehren døbes

21. dec. Jack von Mehren søn af Lissie von Mehren fødes

 

1960:

Fiona von Mehren datter af Paul Christian von Mehren fødes

Esben Theodor Dampe von Mehren dør

Margarita Roig flytter til Marocco

22. juni Ina von Mehren bliver student fra Nykøbing Falsters Gymnasium

19. dec. Sabine Andersen fødes, adopteres senere af Jonna Conny von Mehren

 

1961:

12. aug. Ina von Mehren bliver gift med Kjeld Speiser

 

1962:

23. juni Jeanette Speiser datter af Ina von Mehren fødes

31. aug. Jeanette von Mehren datter af Lissie von Mehren fødes

 

1963:

Hother Emil von Mehren kommer I skole på Bogø Kostskole

 

1964:

Eduard Carl Fr. von Mehren dør

Hother Emil von Mehren kommer I lære som eksspedient

14. april Susanne Speiser datter af Ina von Mehren fødes

28. juli Charlie von Mehren søn af Paul Christian von Mehren fødes

9. aug. Jonna Conny von Mehren emigrerer sammen med sin mand til USA

 

1965:

Svend Dampe von Mehren dør

Margarita Roig flytter til Guadeloupe

 

efter 1965:

Jan von Mehren søn af Esbern Dampe von Mehren fødes

 

1966:

15. feb. Erik Dampe von Mehren dør

4. juli Annette Joy Andersen fødes, adopteres senere af Jonna Conny von Mehren

 

1969:

Hother Emil von Mehren bliver udlært som eksspedient fra Frøkjærs Drenge- og Juniortøj på Amagerbrogade I København

3. april Marcel Andersen fødes, adopteres senere af Jonna Conny von Mehren

 

1970:

Hans Meyn dør

Margarita Roig bliver skilt fra André Delcampe, flytter til USA, og bliver gift med en Amerikansk jetpilot

Ina Speiser (f. von Mehren) bliver uddannet som skolelærer fra Blågårds Seminarium I København

Hother Emil von Mehren bliver Korporal ved søværnets Militærpoliti og hjemsendes senere samme år

okt. Ina Speiser (f. von Mehren) bliver skilt fra Kjeld Speiser

 

 

1971:

19. juni Ina Speiser (f. von Mehren) emigrerer til USA

3. juli Ina Speiser (f. von Mehren) bliver gift med Gregory George Grudzien

16. okt. Hother Emil von Mehren bliver gift med Tove Kiel f. 24.3.1951

 

1972:

29. juli Allan von Mehren søn af Esbern Dampe von Mehren fødes

 

1973:

Anna von Mehren dør

14. nov. Cynthia Jane Grudzien datter af Ina von Mehren fødes

 

1974:

24. april Susie von Mehren datter af Søren von Mehren fødes

 

1975:

16. maj Søs von Mehren datter af Søren von Mehren fødes

9. dec. Anne Bente Patterson datter af Laurie Bente von Mehren Macrae fødes

 

1978:

Andre Alfred Luis Ignation von Mehren dør

 

1980:

13. okt. Christian Edvard von Mehren dør

 

1983:

Hother Emil von Mehren flytter til Mamø I Sverige

 

1984:

18. jan. Sara von Mehren-Marx datter af Søren von Mehren fødes

 

1985:

11. marts Jon Grønkjær Larsen søn af Sabine Andersen fødes

 

1986:

25. jan. Eric Dampe von Mehren dør

 

1987:

23. feb. Nicole Marie Andersen datter af Yves Marcel Andersen fødes

 

1989:

10. marts Grete von Mehren dør

21. okt. Frederik von Mehren søn af Jack von Mehren fødes

 

efter 1990:

Malle von Mehren søn af Marianne von Mehren fødes

Louise von Mehren og Diana von Mehren døtre af Susie von Mehren fødes

Carl von Mehren søn af Søs von Mehren fødes

 

1991:

Gaynor Bente Dampe von Mehren dør

2. feb. Jesse Cameron Wyat barn af Laurie Bente von Mehren Macrae fødes

 

1992:

8. aug. John von Mehren bliver gift med Vivi Larsen

30. juli Elisabeth Claudine von Mehren datter af Peter Anders von Mehren fødes

juli Thomas ????? søn af Jeanette von Mehren fødes

30. aug. Line von Mehren datter af Jack von Mehren fødes

 

1993:

Margarita Roig flytter sammen med sin datter Anne Delcampe til Madrid

Hother Emil von Mehren flytter tilbage til Danmark

30. dec. Matilde von Mehren datter af Marianne von Mehren fødes

 

1994:

Paul Christian von Mehren dør

 

1995:

11. feb. Edward Arthur von Mehren søn af Peter Anders von Mehren fødes

19. dec. Tobias ????? søn af Jeanette von Mehren fødes

 

1996:

30. juli Alexander Michael Mascow søn af Susanne Speiser fødes

 

1997:

James David von Mehren søn af Charlie von Mehren fødes

 

1998:

13. april Gustav von Mehren, Anna von Mehren og Sofia von Mehren trillinger af John von Mehren fødes

12. aug. Alyssa Sue Mascow datter af Susanne Speiser fødes

 

1999:

2. feb. Colin Hobart von Mehren søn af Peter Anders von Mehren fødes

25. okt. Benjamin von Mehren søn af Jack von Mehren fødes

 

2000:

29. april Frederic Louis Fosco datter af Cynthia Jane Grudzien fødes

 

2002:

Charlotte May von Mehren datter af Charlie von Mehren fødes

Doree Carmen von Mehren dør

31. juli Lillian Emily Fosco datter af Cynthia Jane Grudzien fødes

 

2006:

16. jan. Arthur Taylor von Mehren dør

 

2009:

18. juni Jon Grønkjær Larsen bliver gift med Amelia Aleksandrova Maksimova

 

2010:

1. feb. Peter Anders von Mehren dør

 

2012:

9. aug. Dalton Rhea Andersen søn af Marcel Andersen fødes

 

2013:

3. juni Adam Ulrich von Mehren dør

 

2014:

27. juni "Family Reunion" på Kronborg slot I Helsingør

 

2017:

20 juni Jacquess Andersen dør